You are here

Reciklaža u Brico S-u

 

O B A V E Š T E NJ E    ZA      KUPCE

 

 

DA BI ISKORISTILI  POPUST UZ VAUČER ZA RECIKLIRANU ROBU,

 

VREDNOST ROBE KOJU KUPUJETE MORA BITI   T R I   PUTA VEĆA

 

OD VREDNOSTI ROBE ZA RECIKLAŽU.