You are here

Uslovi i pravila kupovine

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici Brico S prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Bricos.co.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Putem internet prodavnice bricos.co.rs omogućavamo vam kupovinu artikala koji se nalaze na našoj internet prezentaciji. PORUČIVANJE SE VRŠI ISKLJUČIVO PREKO INTERNET SAJTA, NE PREKO TELEFONA.
Izuzetak su pojedini proizvodi koji se zbog veličine paketa (preko 1,8 metra dužine), lomljivosti ili sličnih razloga ne mogu kupiti putem interneta, zato što te artikle NE MOŽEMO DA ŠALJEMO KURIRSKOM DOSTAVOM.
Kod tih artikala je navedeno da je kupovina moguća samo u Brico S prodavnici u Novom Sadu.

 

Opšti uslovi

 

1. Nakon prijema narudžbenice putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.

2. Nakon potvrde narudžbenice od strane kupca, narudžbenica je neopoziva.

3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku

4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbenice.

5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbenice.

6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbenice.

 

Izjava o zaštiti privatnosti

 

U ime Internet prodavnice bricos.co.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice bricos.co.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Moj nalog

 

Ukoliko koristite bricos.co.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem bricos.co.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti bricos.co.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. Bricos.co.rs zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije bricos.co.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

 

Opisi proizvoda

 

Bricos.co.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, bricos.co.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka.

 

Cene proizvoda

 

Sve cene proizvoda navedene na sajtu su sa uračunatim PDV-om. Bricos.co.rs ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu, npr. umesto 10 000 je navedena cena 100 din, i sl.

 

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

 

Bricos.co.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci bricos.co.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

 

 Garancija kvaliteta

 

Brico S d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje  uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:

Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera i to za:

Sve ugradne aparate

Za sve aparate na gas (uz kupljeni uređaj ne dobija se regulaciono crevo)

Šporete (uz kupljeni uređaj fabrički se ne dobija naponski kabal)

Bojlere

Dolazak servisera za priključivanje uređaja se naplaćuje u zavisnosti od vrste usluge. Serviseri imaju svu prateću opremu koja je potrebna za priključenje uređaja.

Klima uređaji - garancija važi samo ako je uređaj ugradio servis ovlašćen za tu vrstu posla i ako je isti overio garantni list.

Za baterije, adaptere, antene, sijalice i kablove garancija ne važi.

Garanciji ne podlažu baterije na telefonskim aparatima.

Rashladne uređaje ne treba priključivati najmanje 7 sati po isporuci.

TV prijemnici ne treba da se uključuju najmanje 2 sata po isporuci.

Usisivači - ne podležu garanciji plastični delovi (crevo, cev, papučica).

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.

 

 

Hvala na poverenju Vaš